تبلیغات
ولاردشت: گیاهان دارویی، پزشکان بی زبان - مفردات دارویی . حرف (س)

مفردات دارویی . حرف (س)

دوشنبه 28 مهر 1393 08:18 ق.ظ

نویسنده : احمد قزوینی
ارسال شده در: طب سنتی ،

سنجد

مزاج: سرد و خشک

خاصیت: هر خونریزی را بند می آورد. صفرایی را بر می کند که به اندرون می ریزد.  

سینه: در علاج سرفه گرم مفید است.  

اندام های غذا: از استفراغ جلوگیری می کند.  

اندام های راننده: در علاج پوست اندازی روده که ناشی از صفرا باشد مفید است، بند آورنده شکم و مانع قی کردن است.  

 

سس صغیر

گیاهی است با ساقه ای ترد و زودشکن دارای گل و تخم هایی است به رنگ سرخ که بسیار تیز و تندمزه است. هر چه در سرخی تیره تر باشد و در بو تندتر، مرغوب تر است.  

خاصیت درمانی: بادشکن است و با مزاج پیران و نوپیران سازگار.  

بیماری های سودا را از بین می برد.  

مفاصل: علاج ترنجیدگی است.  

سر: در معالجه مالیخولیا و صرع سودمند است.  

اندام های غذا: صفرایی مزاجان را آزار می دهد و برای آنها قی آور است و تشنگی می آورد.  

اندام های دفعی: در بیرون آوردن بلغم مؤثر است.  

 

سفید آب

آنک را می سوزانند خاکستری که بدست می آید سفید آب نامند و اگر در سوختن افراط شود آن خاکستر سرنج و لطیف تر می گردد.  

سفید آب را بوسیله سرکه و نمکها و سایر چیزهایی که در کتاب های طبی آمده است به دست می آورند.  

مزاج: سرد و خشک است. سفیدآب سرکه ای لطافتش بیشتر و ژرف و رونده تر است.  

دمل و جوش: ورم های سخت و سرد را نرمی می بخشد.  

زخم و قرحه: سفیدآب را با مرهم می آمیزند زخم قرحه را پر می کند و گوشت را می رویاند. سفیدآب و به ویژه سرنج، گوشت بد را می خورد و باز آوردن گوشت آن از سفیدآب بهتر است.  

چشم: در علاج جوش های چشم سودمند است.  

اندام های دفعی: جزء داروهای ترک مقعد و بسیار سودمند است.  

زهرها: سفیدآب سم است.

 

سقانی

ممکن است شکر تیغال باشد.  

اندام های دفعی: در تنقیه کلیه نظیر ندارد.  

زهرها: کارساز گزیدگی سگ هار است.  

 

سقمونیا (محموده)

بهترین محموده آن است که بی آلایش، کبودرنگ مایل به سپیدی و همرنگ صدف صاف باشد. زود در دست خرد می شود همین که در آب حل شد آب را همرنگ شیر می سازد و برای بکار بردنش بهتر آن است که آن را در داخل سیب بر آتش بریان کنند و با آب کرفس بیامیزند تا هیچ خطری در بر نداشته باشد.  

مزاج: گرم و خشک است و گرمی آن از خشکی بیشتر است.  

خاصیت: زداینده و گدازنده و دشمن معده و کبد است.  

آرایش: لک و پیس و برص و لکه های سیاه صورت را می زداید.  

زخم و قرحه: با عسل و روغن زیتون بپزند و ضماد کنند و بر زخم بگذارند مفید است.  

جوش: با سرکه بر گری چرکین بمالند خوب می شود.  

مفاصل: با سرکه و سوسن ضماد شود درد مفاصل و سرین را از بین می برد و در علاج بیماری اعصاب مفید است.  

سر: بیخ گیاه و افشره آن با سرکه و روغن گل سردرد را دوا می کند. محموده را با سرکه و روغن گل مخلوط کنند و بر پیشانی کسی که سردرد همیشگی دارد ببندند خوب می شود.  

سینه: قلب را می آزارد.  

اندام های غذا: با معده و کبد هیچ سازگار نیست و بسیار زیان در بر دارد.

افسردگی می آورد. دل بهم خوردن و تشنگی و بی اشتهایی به دنبال دارد. اصلاحش با یک برابر تخم کرفس و انیسون است.  

دراسهال دادن زرداب بسیار فعال است. اما اثرش در مملکتی و از هوایی به هوایی فرق دارد.  

اگر به اندازۀ کم از محموده کهنه خورده شود بول را ریزش می دهد ولی اسهال نمی دهد و اگر با الوا یا با لوبیا گرگی و نمک و تخم های خوشبو بسیار کم آن همین کار را می کند.  

زهرها: خوردنش یا مالیدنش بر اندام پادزهر نیش کژدم است.  

 

سکبینه

درخت سکبینه خودش بهره ای ندارد و هر چه هست در انگم آن است.  

تا متراکم و صاف تر باشد و رنگ رویه اش سرخ مایل به سفیدی و رنگ درونی اش سفید مایل به سرخی باشد و زودتر در آب حل شود بهتر است و هر آنچه از اصفهان آورند بسیار خوب است.  

اما نوعی که با زرد سفید شبیه است و یا با زرد مخلوط شده باشد بد است.  

مزاج: گرم و خشک است.             

خاصیت: گدازنده، لطافت بخش، بادشکن، گرمی بخش و زداینده است.  

آرایش: سکبینه را در خوراک بریزند رنگ را زیبا می کند.  

مفاصل: در علاج فلج و گسستگی ماهیچه و وترهای میان ماهیچه مفید است.  

سکبینه را بخورند یا حقنه کنند مواد ماندگار در سرین را اسهال می دهد و درد سرد مفاصل را دوا می کند.  

سر: داروی صرع است و سردرد سرد و ناشی از باد را تسکین می بخشد.  

چشم: در چشم بکشند تم را از چشم می راند، آماس پلک را فرو می نشاند و لکه های داخل چشم را می زداید. در علاج آب در چشم آمدن بهترین دارو است.

سکبینه را در سرکه بسایند و بر ورم جو ماننده پلک بگذارند از بین می رود و قرحه های چشم را درمان کند.  

سینه: سکبینه را با آب فیجن فشرده بخورند در علاج سینه درد، پهلودرد، سرفه همیشگی و بدتنفسی مفید است و سینه را از خلط های نارسیده پاک می گرداند.  

اندام های غذا: در علاج استسقا خوب است. آب زرد را بیرون می ریزد. از سکبینه و بادام تلخ یا به جای بادام تلخ، فیجن را با عسل یا نان گرم ضماد سازند درد کبد را از بین می برد. بخورند یا حقنه کنند در علاج قولنج، درد و پیچش روده و از بین بردن سنگ گرده و مثانه مفید است.  

سکبینه شهوت انگیز است. حیض را ریزش می دهد. شکم را ملایم و نرم می کند. خلط لزج و آب زرد را بیرون می ریزد و برای زهدان مفید است.  

تب ها: در تب های هر روزه سودمند است.  

زهرها: بر پوست بمالند پادزهر نیش حشرات و ضد سم خوردگی است و در این زمینه از بارزد بسیار مؤثرتر است. 

دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: دوشنبه 28 مهر 1393 08:24 ق.ظ